ఏ భాషకైనా వెళ్లుకానీ..తెలుగుకే మళ్ళు.ఎక్కడయినా నివసించు..కానీ..తెలుగులోనే శ్వాసించుబతుకు తెరువుకై ఎంచుకున్న భాష ఏదైనా బతుకు అర్ధాన్ని తెలిపేది నీ తెలుగు భాష.

tajaa vyaaKyalu toli kaayitaM Kinige
Custom Search
jalleDa guriMchi sahaayaM

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు