ఒకదాని వెంట ఒకటి పరిగెడుతూనే ఉంటాయి..గుండ్రంగా తిరుగుతూ మొదలయిన చోటికే వస్తాయి..ఈ మూల నుంచీ ఆ మూలకి సాగుతూ ఉంటాయిగజిబిజిగా అల్లుకుంటాయి..చిక్కుపడుతూ ఉంటాయిఒక [...]

tajaa vyaaKyalu toli kaayitaM Kinige
Custom Search
jalleDa guriMchi sahaayaM

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు