నమ్మకమే ప్రారంభంఒక్కో మెట్టూ ఎక్కుతూ ఉంటేనమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుందిఒక్కో ముడి విప్పుతూ ఉంటే నమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుందిఒక్కో గమ్యం చేరుతూ వుంటేనమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుందిఒక్కో పైసా మిగులుతూ ఉంటేనమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుందిఒక్కో అక్షరం కదులుతూ ఉంటేనమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుందిఒక్కో క్షణం సాగుతూ ఉంటేనమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుందిఒక్కొక్కటి పేర్చుకు పోతున్ననమ్మకమే విజయం

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు