"ఏమిటీ ఇలా ఒంటరిగా కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నావు""ఎంత వెతికినా ’శిల’ దొరకడం లేదు""ఎలాంటి శిల కోసం వెతుకుతున్నావు""అత్యంత విలువైనది""ఎందుకోసం""పళ్ళూడకొట్టుకుందామని""పళ్ళూడ కొట్టుకోవడానికి ఏ రాయి అయితేనేం""అవును . . . నిజం. నేను కోరుకున్న విలువైన రాయి దొరకకపోతే, నేను ఎప్పటికీ పళ్ళూడగొట్టను""అది నీ వల్ల కాదు. ఈ సమాజం నీ మెడలు వంచి నీ పళ్ళు ఊడగొడుతుంది. నీవు కేవలం వాయిదా [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు