నేననుభవిస్తున్న శిక్షో,విధి నా మీద సాధిస్తున్న కక్షో,లేక నేనేదుర్కుంటున్న పరీక్షో తెలియదు కాని జాగు లేని జాములో విశ్రమించడానికి శ్రమించడం...అసలు జరిగేదొకటే నేస్తమా...నిట్టూరుస్తూ వాలిపోయే నాలో మన జ్ఞాపకాలు వరసగా రీళ్లైకనుమూసిన రెప్పల తెరలపై ప్రదర్శించబడే చలన చిత్రాలౌతాయి ఈలోగాదూరంగా ఎక్కడో ఒక కుక్క అరుపు వినబడుతుంది ఈలోగా ఒక గాలి తిమ్మెర చల్లగా [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు