పతిలే నిసతులు జేసెడువ్రతత్యాగము ఫలమునీక వ్యర్థమ్మెయగున్సతిపతు లిర్వురి త్యాగనిరతిమూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొరకైసతతము ధర్మాచరణముగతితప్పకజేయువారు ఘనులే యగుదుర్మతులగు జనుల త్యాగనిరతి మూలము సర్వ ధర్మరక్షణ కొరకై

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు