ఆజాబిలి నింగినిడిచి నేల జారెనేమోఆవెన్నెల చంద్రునిడిచి పుడమి చేరెనేమోమరులుగొలుపు ఆచీకటి మబ్బులలో నిలువలేకచెలిశిరమున సేదతీరిముంగురులుగ మారెనేమోమింటమెరియు చుక్కలన్నిఅంటుబాసి యరుగుదెంచికనుదోయిని కరిగిపోయికంటివెలుగు లాయెనేమోఆమన్మద రూపమ్మగువిరిచాపము విరిగిపోయిచెలినుదుటన చేరిచెలువభృకుటములుగ మారెనేమోధరనువెలయు దానిమ్మల భీజమ్ములుపడతిమోము [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు