ధీనజనుల దరికిజేర్చి కరుణబ్రోవరా శివాభక్తవరుల చెంతనిలిచి వరములీయవా శివాఅహర్నిశలు నీనామమె నామదిలో అలలాయెనాహృదిసంద్రపు ఘోష దీర్చి మదినిలువవా శివాతేజరిల్లు కనుదోయితో నీరూపము చూడనయితికలనైనా కనిపించి కలతబాపవా శివాతల్లిదండ్రి నీవేనని నీసేవలొ మునిగితినిమోక్షపథము నొనగూర్చి ముక్తినీయవా శివాభవబంధపు జీవితాన 'శేఖరు' బాసటనిల్చినీతనువున విభూదిగా నిలుపుకోవా శివా

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు