కారుమబ్బు కానరాదువాగుపరుగు గానరాదుసాగునీరు చేరరాదుబతుకుదెరువు గానరాదువారెవ్వా ప్రకృతితలపించును ఎడారి -1సాలువాన పడనెలేదుపచ్చికేడ మొలువలేదుపశువులకు మనుగడె లేదుపాడిఊసు లేనెలేదువారెవ్వా ప్రకృతిచేసెనంత వికృతి - 2పుడమికి అందం తరువులుజగతికి నందం తరువులుప్రగతికి మార్గం తరువులుప్రజలకు గురువులు తరువులువారెవ్వా తరువులుసిరులు పొరలు దరువులు - 3

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు