కాటుకకళ్ళుకావేరీకురులుకటికరేలునలుపునవ్వులుజాజిపువ్వులుసరస్వతీకోకశరత్చంద్రమైదానాలుతెలుపుసాయంత్రపుగోధూళివత్తినచెలిఆధరాలుఎదపైకోరి పెట్టినవలపుచిహ్నాలుతెనుగింటిఆడపడుచునుదుటిబొట్టుఎరుపుమా ఇంటిగుమ్మంమా వదినమ్మచిరుదరహాసపువదనంవాకిట్లోఉదయకిరణంబాగాముగ్గినమామిడిపసుపుతలలోదోపినపెరటిమొరంపచ్చనికంచి పట్టువోణిపండుగనాటిఅరటాకుకోకిల్లమ్మతినే [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు