మాటలతో మాయజేసిమనుషులను గొర్రెలుజేసిపాలించెదరు ప్రజలనుపశులకన్న కిందజేసి - 1నిన్ననేది తిరిగిరాదురేపునీది కానేకాదుభూతభావి చింతలతోనేడు జార్చు కొనగరాదు - 2చెరువుకు కలువలు రమ్యతతనువు వలువలు రమ్యతప్రగతి కొరకు పరితపించుమనిషికి విలువలు రమ్యత -3 నేల నీకు అడుగైనదినింగి నీకు గొడుగైనదిప్రకృతి వికృతిగ మార్చితెనీనెత్తిన పిడుగైతది - 4పిల్లలకు సంచి బరువుపెద్దలకు ఫీజు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు