ఆచ రమ్ము మిగుల యర్చకుం డుండినాశిలలు తేజ మలరి శివుడె యౌనుఆచరమ్మువిడిచి నర్చకుం డుండినాశివుడు తేజ మిడిచి శిలయెయౌను

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు