13.పల్లె పురాగ మారింది!పరువుకొద్ది బతుకనేర్సింది!నాటి చీదరింపుల్లేవుచింతలు ఛీకాకుల్లేవుదెప్పి పొడుపుల్లేవుదెబ్బలాటలస్సల్లేవు!పల్లె పురాగ మారింది!మంచీళ్లకోసం పడిగాపుల్లేవుపొంటెజాము నిలవడుల్లేదులైను గట్టుల్లేదు లడాయి వెట్టుల్లేదు!కొళాయి కాడ కొట్లాటల్లేవుబాయికాడ జవుడాల్లేవుబోరింగు కాడ కారడ్డాల్లేవు!నలుగుట్ల వడుల్లేదు!నీళ్ల కోసం ఈడ్గిలవడుల్లేదుకుండలు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు