సీ॥కురులన్ని విరబోసి హరివిల్లు గాజేసిచెలియతా నేగెనో చెరువు దరకుకుండసం కనబెట్టి కోమలొ య్యారియైపడుచుద నమ్మొప్ప పథము సాగెపయ్యెద తొలగంగ పలుమారు సరిజేసినీరుతా ముంచెనో నీలవేణికులుకులొ లుకసాగు కుంజర మైతానుఅడుగులు కదిపెనో హంస గమనవెల్లి విరిసిన జాబిల్లి వెలుగు లమరసాగు చుండెనా దారిలో మగువ తానుకాలమునకేల గుట్టెనో గన్ను దోయికాలి లోతులో దిగెనోయి కంటకమ్ము

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు