కాలపుద్వీపాలుమిణుగురుల్లామనుషులుద్వీపాల మధ్యతెరచాపలఓడల్లోనీడల్లాసాగే మనసులచుక్కానిఅప్పుడప్పుడూవేసిన లంగరుసుడిగుండాలనుదాటే మనసులుకాలపుద్వీపాలుఆగి ఆగివీచే గాలిఅంతంతగామేఘావృతఆకాశంలోవాన్ గో (van Gogh)చిత్రంలాకాంతిసుడిగుండాలనుతిప్పేకాలపుద్వీపాలు

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు