శీర్షిక: చెట్టు - తోబుట్టు1.సీసపద్యం:పుడమి తనువుచీల్చి పుట్లుపుట్లుగ మొల్చిఆకుపచ్చనివస్త్ర మవని కొసగుఅహరహమ్ము వెరిగి యలరారి వనములైపశుపక్ష్య ములకంత వసతి గూర్చుమనుజలో కముకంత మలయమారుతమిచ్చికమనీయ ఫలముల కడుపు నింపుఅంబరమ్మునసాగు యభ్రమ్ము లనుబిల్చిఅవనిదాహము దీర్చ నంబువొసగుప్రాణవాయు వొసగి ఆయుర్దాయముబెంచికూడు గూడు నొసగు కూర్మి తోడఅఖిల ప్రాణి కోటి కాధార [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు