పడమటింట పుట్టావాఓ చంద్రవంకనీవంకల్లోపుట్టెనేనీరజాక్షికంటివంకచీనీ కనులలోకటిక కాటుకలుపోసేవేపడమటింటకస్తూరిపూసేవేకమలాల్లోమల్లెల్లోక్షీరాబ్దికన్యకకుధవళ వస్త్రధరివైతళుకులాడేవరమైపడమటింటపుట్టావాపద్మంలోపుట్టావాపదంలోపుట్టావా(క్షీర సాగర మధనం లో పుట్టిన లక్ష్మీ దేవికి)

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు