(ఇది హీరో ఎంట్రీ ఇచ్చే సాంగ్)అంచులు దాటేఊహల్లోకిఊహలు దాటేహద్దుల్లోకిహద్దులు దాటేముద్దుల్లోకిచెలియా వస్తావాముద్దులు దాటేఊహల్లోకిఊహలు దాటేలోకంలోకిచెలియా వస్తావాలోకం ఎరుగనిద్వీపంలోకిద్వీపం దాటేహద్దుల్లోకిచెలియా వస్తావావస్తే వాట్సాప్చేస్తేచూస్తే గిస్తేవలపులుఇస్తేచెలియా వస్తావాముద్దుల బస్తీకసికసిగాకుస్తీ చేస్తేచెలియా వస్తావాఔనే గలీజురాజునిఔనే [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు