నల్దిక్కుల లోకంలోదిక్కులేనిపుట్టినరోజుపుట్టినిల్లుతెలియనిబాటరాసిఆవు దూడయినపెంకునింట నిదరిస్తేతలపై నీలితెరతోనేసేద తీరునుబాటసారిఇనుప గజ్జెల తల్లిదీవిస్తే కటికపెదరికమునఇనుప సామానుఅమ్మెను బాటసారిరంగుల అద్దాలరహదారిలోతన రూపమే చూసెనుఏకాంతపు బాటసారిపొగ మంచుఊరిని కమ్మితేమంచు తెరనేదుప్పటిగా కప్పెనుబాటసారిఇతని ఇల్లునీలితెరఇతని బంధువుఊరి కుక్కఇతని [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు