పావురాలుపెంచెనేశకుంతలను.దొంగరాయలేదారసరమ్యరామాయణము.లక్షమణుండుకోసెనేఅబలను.రాధకురావణసోదరికికుంతికిగిరిజకుగంగకుయజ్ఞసేనికికలిగిందీమనసు కాదే ?మాలివాసనచూస్తేనేఆముక్తమాల్యద**విరించిగాధలలోతప్పుఒప్పులెంచరాముని భద్రునికే*సాధ్యమాఒప్పులకుప్పా ?* ఇక్కడ రాముని భద్రుడు ,  రాముడికి సీతపై    తప్పుగా చెప్పిన చాకలి.** గోదాదేవి పూల వాసన చూసి పెడితేనే దేవుడు గ్రహించే [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు