ఎవరయితేఇంటి ముందుగులాబీ తోటపెంచగలడోఎవరయితేద్రాక్ష తీవిఒక ఎండు కొమ్మునుంచిపెంచగలడోఎవరయితేహుమ్మింగ్ పక్షికైప్రత్యేకంగాపుష్పాదులనుపూయించగలడోఎవరయితేసరదాగా మృదంగంహార్మోనికావాయించగలడోఎవరయితేఇరుగుపొరుగుతోబాణాలు ఆడించిశబ్ద భేది చెయ్యగలడోఎవరయితేచెల్లికాయతోవంట గులాబిజాంనేర్చుకోగలడోఎవరయితేసన్ గొడుగులోపార్టీ చేయగలడోఎవరయితేసొంత [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు