భయం నీ మీసంఅంచుల్ని తాకలేదుబెరుకు నీ కంటివంపులకు జడుసుకుందిమిగ్ కూలిపోయిన చోటమినార్ లా నిలబడ్డావుయుద్ధం వాకిలి ముందుఅద్దంలా మెరుస్తున్ననీ ఆత్మ విశ్వాసం చూసినింగి వంగి సలాం చేస్తుందినిన్ను సురక్షితంగా వెనక్కి తెచ్చుకోవడంఈ దేశపు నాయకత్వం సాధించే గొప్ప విజయంనువ్వు మళ్లీ రెక్కలు విచ్చుకొని ఎగరకపోతేఈ దేశం బిక్క మొహంతో చచ్చిపోవడం ఖాయం! COME BACK SAFE ABHI            [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు