వైభవమే ఇది - శ్రీరంగశాయికి ;నిత్య వైభోగమే, అంగ రంగ వైభోగమే ;రంగనాధునికి ; మన శ్రీరంగనాధునికి ; || ;అంగనామణులెల్ల వైభవముగాను ;అంగ రంగ వైభవమ్ముగాను ;రంగారుబంగారు చందనాల ; లేపనములను రంగరంచి ; మేనెల్ల నిలువెల్ల పూయండి చనువార ; రంగనాధునికి ; మన శ్రీరంగనాధునికి ; ||;మైపూత పూయండి, ఓ లలనలారా ;లేపనము లలమండి, చెలులార - చెలువముగా -దండిగా మెండుగా, అలదండి - చెలులార ;సౌగంధ కస్తూరికా [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు