యమున ఉన్నది ; అలలను తేలే గాలి ఉన్నది  ; రాధ ఉన్నది ; ఇట రాధ ఉన్నది ; అవనీనాధుని రాకడ ఏదీ!? ;  || ;పున్నమ ఉన్నది - జాబిలి ఉన్నది ; పున్నమి జాబిలి వెన్నెల ఉన్నది ; స్వామి జాడ ఏదీ!?? ;  || ;కొమ్మల పళ్ళు ఉన్నవి -  సొనలు చిప్పిలు  పళ్ళు ఉన్నవి - తోటల లతలు - లతాగ్రములున్నవి ; వన్నె చిన్నెల పూవులు ఉన్నవి ; స్వామి కానరాడేలనొ బేలా ;  || ;ఎదురు తెన్నుల పరిమళమ్ములు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు