అల్ల దూరసీమ నబ్బురపఱచేటిచల్లనైన వాడ చక్కనోడ!చేతికందకున్న చింత యేమిటికి?చనువు వీడనేల చందమామ?నోరు విప్పకుండ నూటొక్క మాటలనొకరు చెప్పుచుండ నొకరు వినగకాలమెంతొ గడచి కమనీయమగురీతిబంధనమ్ము గాని బంధమమరె.లోకమేమి గొప్ప లోలోన నొకరుంటె అధరమందు హాసమందగించుసంతసమ్ము మీర సాగుచుంటిమోయి!సంగతమునఁ గలదు సకల సుఖము.కోపమిపుడు విడచి కూరిమిఁ గనుగొనసంబరములు చేరు నంబరములు!పలుకు పనస [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు