మదిలోపలి లోతులలో సుడులు తిరిగే వేదనకనుల చివరి దారులలో సుడులు తిరిగే వేదనకపోలాల తిన్నెలు దాటి ఎదను తాకే వేదననోరు తెరిచి చెప్పలేని అంతులేని వేదననూక చెల్లే రోజు ఎపుడని తెలియరాని వేదనభూమి పైన బుగ్గి అయ్యే రోజు కోసం వేదననిలువనీని నిక్కమెఱుగని నీడవోలె వేదనశిక్ష ఏలనొ కక్ష ఎందుకొ అడగరాని వేదనఅగ్ని వోలె కాల్చివేసీ ఆరలేదీ వేదనతప్తమైనా మిగిలి ఉన్న తాపమీ వేదనఆశలేవీ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు