ఏకాంతమంతా ఏటిపాలవగాఏనాటి కొచ్చేవు ఏలుకొనగా?ఏ వూరికేగినా ఏ దిక్కునున్నాఎన్నెల్లు కురువగా ఎదురేది నీకు?ఏ చోటనున్నా ఏ దవ్వునున్నాఎగిరి రావాలంటె ఎదురేది నీకు?ఏకాంతమంతా ఏటిపాలవగాఏనాటికొచ్చేవు ఏలుకొనగా?ఏ చల్ల గాలైన ఏ కాలమైనాఏడెక్కజేయంగ ఎదురేది మనకు?ఏ మత్తు మందైన ఏ పాటిదోయీ,ఏ మర్మమేదీ ఎదురేది మనకు?ఏకాంతమంతా ఏటిపాలవగాఏనాటికొచ్చేవు ఏలుకొనగా?ఏ పనులు ఉన్నా ఏ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు