నాయకుడు నాయికతో అంటున్నాడు -దీపాల వేళకు రావోయీ! మలిసంజె వేళకు రావోయీ!సంకేతస్థలిని మరువకుమా! నా ప్రేమను మరువకుమా!నా కనురెప్పల దారులు సిద్ధం చేస్తానునీ కోసం వేచి చూస్తానునా రాగాంజనమును నీ కనులనలదుకొని  ॥దీపాల వేళకు॥ తొలిగా కలిసిన చోటుననేజతగా నడిచిన బాటలనేఆశల నదీ తీరమునా ఆకాంక్షల తరుచ్ఛాయలకే  ॥దీపాల వేళకు॥ఇరుసంజెల కలయిక వాడుకగారహి తారలు వెలుగుట [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు