ఉత్పలమాలచీకటి చిక్కనై వెలుగు చేరని దారుల వేసటంది, నాకేకకు రాక యే బదులు కృంగిన వేళల, నేమి పల్క పాల్బోక, కడుంగడేనలసి, పొంది నిరాశల మాటికిన్, సఖా! రాక వెలుంగు తప్పదని, రమ్మనిఁ బిల్వగ నవ్వుకుందువో!చేత ధరించి నిల్చితిని చెల్వపుదీ పువుదండనొక్కటిన్,ద్యోతకమౌను రూపనుచు దుష్కరమౌ విరహమ్ము సొక్కుచున్!పూతనువంత వాడకనె ముంగిట వాలగ తీరదో! సదాయాతన లోన నుంచుదువె యక్కర సుంతయు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు