నిలుమిట యంచు చెప్పగనె నిల్చు సశక్త మనమ్మయున్, సదా సులువుగ నిచ్ఛఁ గట్టగల చొక్కనియంత్రణ సొంతమయ్యు ,నాచెలిమిని వీడజాలగల చిత్తపు దార్ఢ్యము లేకపోయెనే! పలువిధ భంగపాటులను బాధలనోర్చగ తప్పకుండెనే!కలకలమింతయంతయని గట్టిగ లెక్కలు చెప్పజాల, నేవిలవిలలాడుచున్న పరి వేడుకఁ గాంచుచు నుంటివే, కటా! యెలనగవొప్ప రమ్మనెడు యింతి నుపేక్షల పాలుజేయుటే? కలువలరాయుడౌర! యెటు కల్లయె నీదు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు