దూరమునున్ననేమి మది దోచిన దొంగవులే దొరా! నినున్దూరను దేనికైననొక దోషము లేదని యూరకుందు, నీభారము నోపగా విరహ బాధల తాళగ జాలు ధీరఁ గాబీరపు బల్కులన్ పలుకు బేలను, ప్రేమగ పల్కరించినన్తీరును చింతవంతలిక తీయని మాటల జాలమందునన్.✍️ 

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు