ఆ దెస నుండి యీ దెసకు నాకసముండుటదేలయన్నచోనా దెస నుండి యీ దెసకు నా శశి దాగుడు మూతలాడగానాదర భావనా గరిమ నంతట పర్విన గాత్రమై ,మనోనాదపు విందులన్ గరపు నాయిక నాయక బంధమే సుమా!✍️

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు