మనసు మట్టికుండలాంటిది దాన్ని భద్రంగుంచన్నావుమట్టికుండని గట్టిగా మలచినానని భరోసా ఇవ్వమంటేకుమ్మరోడిని కాను కులికితే కుమ్ముతానంటున్నావు!నా నాజూకు పలుకులకే పరవశించి ప్రేమించానన్నావుపరవశానికి ప్రతిరూపంగా ఒక పట్టుచీరైనా ఇవ్వలేదంటేనేతగాడిని కాను పట్టుకుంటే పట్టుచీరై జారిపోకన్నావు!బట్టలెంత మురికైతేనేమి మానవత్వం ముఖ్యమన్నావుమట్టిదేముంది మావా మంచినీళ్ళతో [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు