* దెబ్బతిన్న కుటుంబవ్యవస్థ*అనంతసాహితి -శ్రీకూర్మపురాణం -024ప్రార్థన:నారాయణం నమస్కృత్యా నరం చైవ నరోత్తమమ్|దేవీం సరస్వతీం చైవ తతో జయముదీరయేత్||నమస్కృత్వాప్రమేయాయ విష్ణవే కూర్మరూపిణే|పురాణం సంప్రవక్ష్యామి యదుక్తం విశ్వయోనినా|| (అప్రమేయుడై కూర్మరూపధారి అయిన విష్ణువుకు నమస్కరించి, విశ్వకారణుడైన (విష్ణువు) చెప్పిన పురాణం చెపుతున్నాను.)---------------------------------ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు