*పిండప్రదానాలు ఎవరు చేయాలి?**అనంతసాహితి -పితృదేవతారాధనా రహస్యాలు-007*హైందవ ధర్మానికి కిరస్తానీయులూ, మహ్మదీయులూ చేయని అపకారం ప్రవాచకుల వల్ల కలుగుతోంది. ధర్మప్రచారం చేయడం వేరు, ధర్మాధర్మనిర్ణయశక్తి వేరు. ముఖ్యంగా ధర్మసందేహనివృత్తి శక్తి, అర్హత వేరు. ఈ తేడాలు నేటి ప్రవాచకులు గమనించడంలేదు. తమకున్న వాగాడంబరంతో, తిమ్మిని బమ్మిని చేసే చెప్పగలిగే సామర్ధ్యంతో, శ్రోతలకు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు