రౌద్రం శివం, రుద్రం శివంలాస్యం శివం, హాస్యం శివంఆద్యం శివం, అంతం శివంమాధ్యం శివం, విశయం శివంమితం శివం, అమితం శివంజయం శివం, అజయం శివంజననం శివం, మరణం శివంసత్యం శివం, నిత్యం శివంసుక్రుతం శివం, విక్రుతం శివంభయం శివం, అభయం శివంసర్వం శివం, శూన్యం శివంభ్ర్హమం శివం, హరిం శివంపరం శివం, హరం శివంఇహం శివం, అహం శివంశివం శివం, అశివం శివం

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు