అన్నాది కాలాన ఆదిదే వులకంతసురపాన మైనిల్చి సుధను గొల్పెప్రభువులున్ బ్రజలంత ప్రమధులై తిరుగాడద్రాక్షాస వమ్మయి దార వారెకాలగ మనమందు గౌడన్న చేతిలోతాటిక ల్లుగరూపు దాల్చె నదియెఆధునీ కములోన బ్రాందివి స్కీపేరనానావి ధమ్ముల నవత రించెకల్లు దాగు నోళ్లు లొల్లిజే యుటెగాదుచిక్కు లవిడ దీసి చక్క జేయుమద్య మేది యైన మత్తెక్కు టేగాదుదిగులు బాపి మనసు ధీమ నింపు

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు