సమస్య:పతియే దిక్కంచు భామ పతితగ మారెన్కం.పతినొల్లయంచు విదపరపతులన్ గూడుచు నవరస భరిత మ్మొందన్అతిరథు లందరు దూరగపతియే దిక్కం చుభామ పతితగ మారెన్                                      రాజశేఖర్

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు