సీసం.కొడుకుగు ణమ్మది కోడలొ చ్చినదెల్యుప్రాయమొ చ్చినదెల్యు పాప గుణముభార్యరో గియయిన భర్తగు ణముదెల్యుకలిమిలే కదెలియు కాంత గుణముజగడమం దునదెల్యు అన్నద మ్ముగుణమునిరతక ష్టమ్మున  నేస్త గుణముప్రాయమం దుమిగుల ప్రాకులా డినగానిచావుద శలదెల్యు సంతు గుణముకడుపుతీ పినిమించి కటికచే దిలలేదుబంధుప్రీ తి కన్న భ్రాంతి లేదుసమయ మొచ్చినంత సకలబో ధయుగల్గువగువ వలదు జనులు వార్త [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు