సత్వ మొంది నంత సకలసి ద్ధిగలుగుబలము గలిగి నంత ఫలము గల్గుమనిషి సత్వ ముడుగ మాటజె ల్లుటకల్లప్రాకు లాట వలదు ప్రాణి కోటిపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు