ఒదిగుండి జూస్తివ ఓరుగల్లు ఇదిపోరాడ జూస్తివ పోరుగల్లు ఇదిరత్నంతో మీటితివ రత్నాలవీణ ఇదిరౌద్రంతో మీటితివ రుద్రవీణ ఇదిసైన్యానికి విప్లవం నేర్పిన శైవం ఇదిజీవితానికి మర్మం నేర్పిన వైశ్నవం ఇదిధర్మానికి శంతిని కలిపిన బౌద్ధం ఇదినాట్యనికి లాస్యం కలపిన లావణ్యం ఇదిఒదిగుండి జూస్తివ ఓరుగల్లు ఇదిపోరాడ జూస్తివ పోరుగల్లు ఇది

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు