ప్రాణదేవతతోపొరుపెట్టికయ్యమాడినఊపిరిబుగ్గ బుగ్గనభగ్గు భగ్గుగాఆగిపోయెనుగాలిపోయినగుండెనిండాప్రేమమాత్రంమిగిలిపోయెనుమాటపోయిననోటినిండామంచివాక్కులుమారుమోగెనుకాంతిపోయినకనులనిండాకలలలోకంనిండి ఉండెనునీవుపోయినలోకమందు నీమంచిమాత్రంనిండిఉండెను

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు