గాలి చెవులు మెలి త్రిప్పి ; వేణువులో కూరినావు ; ఆహాహా! నీ చేష్ఠలు, చిలిపి చర్యలు ;  || ;కొండగాలి ఏమో అదుపు లేనిది ;ఎండ గాలి సెగలు, పొగలు ఎగజిమ్మేను ;నీదు - నెమ్మేను కమిలిపోవుననీ నాకు భీతి ;  ||  ;పిల్లగాలి తెచ్చినది మల్లె తావిని  ;నది మలయ సమీరం - చల్లనిది ఉన్నది ; ఇది చాలు కదా, అంటేను నవ్వుతావు ;  ||  ;నీ నవ్వుల ఓలలాడు - నిఖిల విశ్వ తేజములు  ;  నిను కంటూ - ప్రతి [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు