రాధా రమణీ దరహాసాలు ; 'పున్నమి బుగ్గల' తళుకుల రేకులు ; క్రీగంటి చూపులవి - మన రాధమ్మవి ;  ||;తొలి పొద్దు నింగికి అలదేను ; ఈలాగున ఎన్నో కెంపు వన్నియలను ; తొలి పొద్దు నింగికి అలదేను నేడు ;  ఈలాగున ఎన్నెన్నో కెంపు వన్నెలు ; || ;అవని పరికించింది -  అటుకేసి చూసింది- "ఆ వచ్చునది ఎవ్వరని?" ;అట తటాలున సాక్షాత్కరించేను ...... ; మన శ్యామ కృష్ణుడు ; నిఖిల లోకమ్ములకు ,అతడు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు