వెదురు బొంగు ఎత్తినది ;సరి కొత్త  అవతారం - వేణువుగా ; నవ మోహన రాగముల కోశముగా ;  ||  ;బిక్కు బిక్కు మంటూ ఉన్నట్టి వెదురు ; కీకారణ్యంలో మారు మూల  -బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్నట్టి ఈ చిట్టి తరువు ;   || ఎత్తినది అవతారం, సరి కొత్త వేణువుగా  || ;అసలే అతి సన్నం ; గడకర్రవు నీవు - అని మహా మహా వృక్షాలకు - చిన్న చూపు ;తన పైన వల్లమాలినంత చిన్న చూపులు ;  ||;మురళికేమొ తెగ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు