పరమ, సాపేక్ష అదనపు విలువల ఉత్పత్తి pdf కాపిటల్ మొదటి సంపుటం 8 భాగాల్లో  5 వ భాగం https://drive.google.com/open?id=1r9svXtLM54-dtKeHlTZm0Ww1GuJRnOpZ

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు