అంతకుముందు వరకు చాలా frequnetగా మాట్లాడుతూ ఉండి, ఈ మధ్య పెళ్లి అవడం వల్ల (?) మాట్లాడుకోవడం కుదరని ఒక friend, మొన్నామధ్య call చేసి, "ఎలా ఉన్నావ్ రా?" అని అడిగాడు. అపుడు ఆలోచించా, "one lineలో, అసాధారణంగా అమామూలుగా  (అనగా, poeticగా) చెప్పడం ఎలా?" అని. అక్కడే, పోతనగారి దయ వలన తట్టింది ఈ title, "మెఱుగు చెంగట లేని మేఘంబు కైవడి1". After all , sincere conversations కోసం call చేసే friendsకి కొంచెం

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు