నీవేనా...నిశబ్దపు ఆవలి ఒడ్డు నుంచి నన్ను కలవరించినదినీవేనా...ఒంటరితనపు అవతలి వైపు నుంచి నన్ను పలకరించినదిఇప్పుడునేనేం అర్ధం చేసుకోను!!!ఈ నిశ్శబ్దాన్నా లేక నీ శబ్దాన్నా???నేనెలా బ్రతకను!!!ఆ ఏకాంతంలోనా లేక నీ కాంతగానా???అయినా నా పిచ్చి గానికలల్లో కూడా ఈ కలవరపాటు ఎమిటో!!!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు