మబ్బు పట్టినా,  ముసురు కవిసినామన్ను, మాను తడిసిపోతాయి; మొలకెత్తుతాయి.మాట విన్నా, మనసు తెలిసినామేను, మనసు మురిసిపోతాయి; పులకరిస్తాయి.ఎదురు చూపులు ఫలించిన ఆనందమేవాటికకూ , మనోవాటికకూ కూడా.నేలా నింగీ అంత దూరమున్నాచక్రభ్రమణాలు తెలిసినపుడు నేలా నింగికున్నంత దూరమున్నా అంతరంగాలు కలిసినపుడుబీటలు వారడాలు, మాటలు పడడాలూ నమ్మకాలను వమ్ము కానీవుతమకాలను కోలుపోనీవు.

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు