తెలగలు , వొంటరుల్ , బలిజ ధీరులు , కాపులు తెల్గు నేలపై గలరు విశేష సంఖ్యల , సకాలములో తమ శక్తి జూపి , ఈ మలినపు రాజకీయమును మట్టున బెట్ట మహోగ్ర మూర్తులై తెలుగు ధరాతలమ్ము వినుతింపగ సంఘటితమ్ము కావలెన్ . ఇతరుల కాళ్ళవద్ద యసలేల పడుండగ ? , రోష శౌర్య సం వృతమతులై , స్వయం జ్వలిత వేగ సుసంఘటి తాంతరాత్మతా స్తుతిమతులై , వినూత్న గతి , వంచకులన్ దిగద్రొబ్బి , భ్రాతలై సతతము రాష్ట్ర పాలనకు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు